معرفی روغن آزاد‌کننده قالب بتن

این محصول، یک  روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امو لسیونی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود  و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي بصورت یک لایه نازک،روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﺒـﺎب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ بتن در معرض قالب  را نیز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دهد.

عملکرد

این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب،مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع  بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالبهاى چوبى و فلزى محافظت می کند. ترکیبات مهار کننده خوردگی موجبات حفاظت قالب های فلزی را فراهم می کنند.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • عامل رهایش قالب های بتنی ﭼﻮبی، ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد وﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت
 • سهولت اجرا
 • کاهش حباب در سطح بتن
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

اطلاعات فنی

 • رﻧﮓ: شیری
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص:۸۵- ۰٫۹۰ gr/ml
 • PH: خنثی

نحوه مصرف

 • قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن های خشک شده ، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب باید سطح قالب را تمیز کرد.
 • قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده تا محلول یکنواخت شود.
 • با استفاده از قلم مو یا اسپری یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت، روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و و روغن اضافی ، از سطح قالب ﭘﺎك شود. پوشش ضخیم نتیجه خوبی در بر ندارد.
 • از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود.
 • در قالب های چوبی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻻﻳـﻪ اول ﺗﻤـﺎﻣﻲ روﻏـﻦ ﺟـﺬب ﭼـﻮب و ﻳـﺎ ﺗﺨﺘـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪن روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻜﺮار شود. استفاده مکرر از این ماده بر روی قالب های چوبی، نتایج بهتری را به دنبال دارد.
 • این محصول، برای پخت بخار طراحی نشده است.
 • از اضافه نمودن آب به محصول اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این افزودنی، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

 • به طور میانگین، بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب، ۲۰ ﺗـﺎ ۲۵ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.

بسته‌بندی

 • در گالن های ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • هنگام استعمال، حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
 • در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • این ماده آتش زا نیست.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.