در این گروه انواعی از گروت ساختمانی با پایه های مختلف (سیمانی، اپوکسی و …) ارائه می شوند. در دسته ای از محصولات این گروه، که گروت های پایه سیمانی هستند، محصولاتی بدون انقباض و پر مقاومت، با چسبندگی زیاد به بتن و فولاد، پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد،با مقدار آب کم ، روانی بسیار مطلوب برای انواع مقاصد عمرانی، به کار برده می شوند. پوزولان های موجود نیز ، کاهش نفوذ پذیری، بهبود مقاومت  و …  را برای این گروت ها را فرام می سازند. حضور انواع ترکیبات روان کننده  نیز موجب کاهش نسبت به آب به سیمان، روانی بسیار مطلوب ، بهبودپذیری و … می شوند. همچنین گروت های با پایه اپوکسی با ویژگی های متنوع برای انواع مقاصد عرضه می شوند، نوعی ملات آماده مصرف پودری بر پایه سیمان،انواع رزین (امولسیونی با اپوکسی) می باشند.