این محصولات برﭘﺎیه سیمان به همراه سنگدانه های ریز، افزودنی های سیمان، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سودمند که جهت بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و در عین حال خاصیت آب بندی بالا، انعطاف پذیری زیاد و…. طراحی شده است.