این محصولات، ترمیم کننده هایی بر پایه های سیمانی، اپوکسی و رزین می باشند. که برای محدوده وسیعی از عملیات تعمیر و ترمیم بتن ، در سطوح مختلف و در عمق های مختلف به کار می روند. این محصولات دارای کار پذیری بالا، زمان کارپذیری مناسب، مقاومت زیاد در مقابل ضربات و تنش های وارده، بدون انقباض و کسب مقاومت های زودرس فشاری و خمشی زیاد می باشند.