افزودنی های بتن

 Concrete Admixture

هدف استفاده از افزودنی های روان کننده بتن، دستیابی به بتنی با ویژگی های مطلوب از جمله روانی بالا، کارایی بیشتر، نسبت آب به سیمان …

اسپری استن

 Spray Stone

یک نمای سنگی قابل اسپری است که بر روی سطوح مختلف قابل اجرا است. این نمای سنگی، به صورت یک پوشش با عملکرد بالا است که ضمن…

کف سازی 

Flooring

محصولات این گروه به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرند. یک دسته از محصولات به صورت پودر آماده مصرف، متشکل از …

آب بند کننده ها ی بتن

 Waterproofing

در این گروه از محصولات، انواعی از سیستم های آب بندی با توجه به نیازهای سازه با اهداف مشخص ارائه می …

چسب ها و افزودنی های ملات

Adhesives

چسب های موجود در این مجموعه خواص و کاربردهای متفاوتی دارند.بسته به نوع کاربرد، می توانند پایه …

گروت ها

Groots

در این گروه انواعی از گروت ساختمانی با پایه های مختلف (سیمانی، اپوکسی و …) ارائه می شوند. در دسته ای از …

ملات های آماده مصرف و مواد تعمیری بتن 

Premix Mortars & Concrete Repair

این محصولات، ترمیم کننده هایی بر پایه های سیمانی، اپوکسی و رزین می باشند. که برای محدوده وسیعی از …

رهاسازهای قالب و عمل آورنده ها 

Curing & Releasing Agents

روغن قالب آماده مصرف برای انواع قالب بتنی بر دوپایه امولسیونی و نفتی می باشد. که با مواد شیمیایی موجود …

چسب های کاشی

Tiling

چسب های کاشی خمیری ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیونی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، مواد پلیمری ویژه و ترکیبات …

پودر بند کشی

 Tile Grout

این محصولات بر پایه سیمان به همراه سنگدانه های ریز، افزودنی های سیمان، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی …

پوشش های محافظ

Protection & Coatings

این دسته از محصولات ، جهت ایجاد پوشش های محافظ دافع آب، کاهش شوره سطح …